17 Şubat 2009

CİHAN DEMİRCİ'DEN
GÖRSEL SUNUMLU
BİR SÖYLEŞİ:
"MİZAH DERGİCİLİĞİMİZ
140 YAŞINDA"

Damdaki Mizahçınız Cihan Demirci'nin izleyenleri, 140 yıllık bir mizah yolculuğuna çıkaracağı görsel söyleşi, 21 Şubat Cumartesi günü, saat: 14.00-16.00 arasında Saraçhane'deki Karikatür ve Mizah Müzesinde. Söyleşinin ardından Akdağ Saydut'un hazırladığı "Karagöz Gazetesi Sergisi" açılacak...

Bir mizah yazarı ve karikatürcü olmamın ötesinde uzun yıllardır mizah tarihimiz üzerine araştırmalar-incelemeler yapıyorum, mizahın tarihi-teorisi ve mizahçılar üzerine zaman zaman gazetelerde ve dergilerde yazılar yazıyorum. Bugüne dek 2 öncü mizah ustası; Suavi Süalp ve Cemal Nadir Güler hakkında biyografik-inceleme tarzı kitaplar yazdım...Uzunca bir süredir bu tarzda başka kitaplar da hazırlıyorum... Bu çalışmaların ürünlerinden biri olarak 30 yıllık mesleki birikimimle, "Mizah Dergiciliğimiz 140 Yaşında" başlıklı bir görsel sunum hazırladım.

Damdaki Mizahçınız Cihan Demirci'nin hazırladığı bu görsel sunumda; İlk mizah gazetesi Diyojen'in 23 Aralık 1869'da çıkışıyla başlayan ve 2009'da 140. yılına ulaşan mizah dergiciliği serüvenimiz 2 saati bulan bir görsel sunumla anlatılıyor. İzleyenlerin 140 yıllık mizah dergiciliği serüvenine şahit olacağı bu görsel sunum 21 Şubat Cumartesi günü, saat:14.00-16.00 arasında Saraçhane'deki Karikatür ve Mizah müzesinde ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak ve yıl içersinde başka yerlere, başka şehirlere de taşınacak.

KARAGÖZ GAZETESİ SERGİSİ

Cihan Demirci'nin görsel sunumlu söyleşisinin ardından müzenin sergi salonunda mizah tarihimizden bir mizah gazetesi gündeme gelecek ve saat 16'da Akdağ Saydut'un hazırladığı "Karagöz Gazetesi Sergisi" açılacak...

KARİKATÜR VE MİZAH MÜZESİ

Tel: 0212-521 12 64 Atatürk Bulvarı, Kovacılar Sok. No:12 Saraçhane- İstanbul (Saraçhanedeki Kemerin hemen yan tarafında)

Hiç yorum yok: