08 Eylül 2007

ANKARA KULİSİ'NDE
"KÜRESELLEŞMENİN KÜRÜ"
Sevgili "DAMDAKİ MİZAHÇI" dostları, Cumhuriyet gazetesinde "ANKARA KULİSİ" adlı köşede yazan sevgili dostum Işık Kansu, 8 Eylül Cumartesi günkü köşesinde Damdaki Mizahçınıza "KÜRESELLEŞME" ile ilgili iki soru sordu... Size, Işık Kansu'nun köşesinden aldığım bu yazıyı iletiyorum...

Olumsuzlukları ciddi ciddi irdelemenin bir anlamı kalmadığını gördüğünüzde hem sinirleri yatıştırmanın hem de olayları kavratmanın gizilgücü gülmecede galiba... Biz de öyle yaptık. Gittik, gülmece ustası Cihan Demirci 'nin kapısını çaldık:
Işık Kansu: Küreselleşme bir tür kür müdür? Hani, bizi her anlamda zayıflatır mı?
C. D. : Küreselleşme hem kürdür hem de hürdür. Onun hürriyetine kimse karışamaz. Küreselleşmeye "kür-dikkat" kesilmeyen bizim gibi toplumların elindeki küreselleşme bir süre sonra püreselleşmeye döner. Yani püremiz çıkar, tembel patatese döneriz. Bir çeşit kür olan ve halkları acayip "kürerek" adeta kürdan haline getiren küreselleşmenin yol açacağı, gözden kaçan en önemli olgulardan biri de şudur: Bu meret sayesinde bir ülke insanı artık yurtdışına gidip de yabancı ülkelerde "göçmen işçi" olmak zorunda kalmaz. Çünkü küresel sermaye bizzat onun ülkesindeki her şeyi satın alarak, onu kendi ülkesinde "küreler" artık!.. Böylece yabancı ülkelere gidip, işçi olmaya gerek kalmaz, bir de bakarsınız kendi ülkeniz size "yabancı" oluvermiş... Mizahçı küremizde görünen budur yani...
I.K.: Yoksulluk da bir zayıflama yöntemi olarak kullanılabilir mi?
C.D. : Yoksulluk, günümüz toplumunda ahlaki anlamda alındığında çok daha sıkı bir zayıflama nedenidir. Yoksulluk, küresel anlamda kürülmüş ve bütün defterleri dürülmüş bizim gibi toplumlarda sadece fiziksel bir kayıp değildir. Kürüle kürüle ve de eko-dinsel tütsüler sürüle sürüle yamulan bir toplumda fertlerde fizikselden çok ahlaksal bir yoksulluk söz konusudur. İşte böyle anlarda yoksul selülitli bile çıkabilir. Oy oranlarının arttığı noktada da, yoksulda ters orantılı olarak ciddi bir zayıflama söz konusudur. İki torba yiyecek paketine, ya da bir torba kömüre oyunu satan yoksulun zayıflığı artık kiloyla değil parayla gerçekleşir ve böyle bir toplumun yoksulluğu artık asla iflah olmaz, kötü kolesterol iyi kolesterolü her zaman kovar
!

Hiç yorum yok: