24 Mayıs 2006

Eleştiriye tahammülsüz zihniyete beyanlarıyla hedef gösterdiği yargıdan, anlayana "ders" niteliğinde bir yanıt daha geldi:
'KARİKATÜRLE SİYASİ ELEŞTİRİ
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DAHİLİNDE'

Yargıtay mahkemesi, Başbakan'ın 'Kedili karikatür' aleyhine açtığı davayı bozma gerekçesini açıkladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde karikatürist Musa Kart tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "kedi" şeklinde betimleyen bir karikatür yayınlanması nedeniyle Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin, Başbakan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle 10 bin YTL tutarında manevi tazminat istemiyle dava açmıştı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu istemi kabul ederek Cumhuriyet Gazetesi, Musa Kart ve sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Sucu'nun müteselsilen 5 bin YTL manevi tazminatı Başbakan Erdoğan'a ödemesine karar vermişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği bu kararı oybirliği ile bozmuştu. Dairenin bozma kararının gerekçesi belli oldu. Basın özgürlüğünün önemi vurgulanan kararda şunlar kaydedildi... AŞAĞIDAKİ SATIRLARI DİKKATLİ OKUYALIM:

"Davacı, bir siyasi partinin genel başkanı ve ülkenin Başbakanı konumundadır. Siyasi yönü ve belirtilen konumu itibariyle toplum tarafından izlenmektedir. Basının bu konuda kamuoyunu ve toplumu bilgilendirme görevi vardır. Bu anlamda davacının eleştiriye açık olması gerektiği belirgindir. Siyasi karikatür, toplumun demokratik düzeyinin bir göstergesi olduğundan zekayı ateşleme ve kurulu düzeni eleştirme gücü, tehdit olarak algılanmamalıdır. Görüş ve düşünceler abartılı, incitici, aykırı, rahatsız edici, belli ölçüde alaycı olabilir. Basın yoluyla bu hakların kullanılması demokrasinin gereğidir."

"Diğer taraftan karikatürist olan davalının bir sanatçı duygusallığı ve duyarlılığı taşıdığı düşünüldüğünde bir kediyi aşağılama aracı olarak kullanmayacağının da kabulü gerekir" denilen kararda, "Bu bağlamda çizim sırasında yüzün biçimine verilen anlam-görüntü de aynı doğrultuda değerlendirilmeli, bunun kişilik hakkına saldırı oluşturmadığı kabul edilmelidir" değerlendirmesi yapıldı.

(Kaynak: Medyatava- 23 Mayıs 2006)

Hiç yorum yok: